Revitalizace a zateplení bytových domů

Provedeme vás úspěšně revitalizací bytového domu od návrhu až po kolaudaci.

Prodloužení životnosti objektu

Zateplení fasády a revitalizace bytových domů.

Zvýšení hodnoty nemovitosti

Svěřte revitalizaci bytového domu do rukou odborníků.

O společnosti

Společnost MASOPUST STAVBY spol. s r.o. patří mezi stavební společnosti působící v Libereckém kraji. Zabýváme se zabývá především pozemní stavební činností, realizací stavebních řemesel a v neposlední řadě zemními pracemi.

Kořeny historie společnosti sahají až do roku 1993. Postupným vývojem se společnost vyprofilovala na současnou technickou úroveň. Mezi naše největší přednosti patří především:

 • Vysoká pružnost organizace
 • Kvalitní řešení konstrukčních a technologických problémů
 • Schopnost kooperace s dalšími dodavateli

Prioritou naší činnosti jsou generální dodávky staveb včetně staveb na klíč od fáze projektu a studie stavby až po předání a kolaudaci díla. Máme široké pokrytí v Libereckém kraji, dále působíme v Mladé Boleslavi a Jičíně.  

N

Liberec

N

Semily

N

Mimoň

N

Mimoň

N

Mladá Boleslav

N

Jičín

Revitalizace bytových domů

Revitalizace a zateplení bytových domů

Efektivně a zodpovědně

PŘEJÍT NA ODKAZ

Zajímá mě předběžná kalkulace

Připravíme pro vás individuální cenovou studii na míru.

PŘEJÍT NA ODKAZ

Dotace Nová zelená úsporám

Pomůžeme vám získat finanční prostředky z dotačních programů.

PŘEJÍT NA ODKAZ

Projektování a příprava

Posouzení stávajícího stavu a návrh řešení na míru.

PŘEJÍT NA ODKAZ

Potřebuji pouze dílčí opravu

Dílčí opravy a přestavby představují v naší nabídce velmi důležitou položku.

PŘEJÍT NA ODKAZ

Stavebně technický průzkum

Kompletní průzkumy staveb či jejich částí.

PŘEJÍT NA ODKAZ

Služby, které pro vás zajistíme

Revitalizace a zateplení bytových domů

 

Zateplení provádíme certifikovaným zateplovacím systémem Baumit spol. s r.o.

Poradíme si se zateplením půdy, suterénu, rekonstrukcí balkónu vč. dodávek všech zámečnických konstrukcí.

Provedeme technické posouzení stavu vašeho objektu, na základě, kterého společně s Vámi následně navrhneme optimální postup revitalizace domu.

Součástí každé přípravy je zaměření objektu a konzultace s klientem, zjišťování konkrétních problémů spojených s užíváním domu.

Nedílnou součástí revitalizace, je posouzení vhodnosti využití dotací.

V případě Vašeho zájmu doporučíme finančního poradce, který Vám pomůže získat nejlepší nabídku na bankovní úvěr od renomovaných bankovních institucí.

Předběžná kalkulace

Pro předběžnou kalkulaci pro zateplení potřebujeme od Vás zjistit tyto informace:

 • Lokalitu
 • Stav budovy
 • Celkovou plochu zateplované obálky
 • Celkovou plochu suterénu pro zateplení stropů
 • Rekonstrukci a zateplení střechy nebo půdy
 • Výměnu oken

Následně připravíme individuální cenovou studii včetně propočtu týkajících se úspor za vytápění a jaké jsou možnosti pro případné dotace z programu Nová zelená úsporám.

Informace k programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

 

Úspěšně se zabýváme zpracováním žádostí o dotace z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZÚ) a rádi vám pomůžeme správně zpracovat žádost o dotace. V dotačním programu NZÚ je od září 2023 připraveno 55 mld. Kč na podporu energetických opatření a obnovitelných zdrojů.

NZÚ pro bytové domy přináší tyto změny pro rok 2023/2024:

 • Dochází k navýšení dotačních částek v některých oblastech podpory
 • Pro oblast zatepení je částka nově 700 – 1 400Kč / m² (místo 700 – 1 150 Kč)
 • Pro oblast výměny stavebních otvorů (oken) je nově stanovena částka 700 –  4 900Kč / m²

Rekonstrukce bytových domů bývají financované z několika zdrojů: vlastní finance bytového družstva, úvěr a právě dotace. V rámci programu Státního fondu životního prostředí ČR, Nová zelená úsporám, je možné získat až 50 % z celkových způsobilých výdajů. Výsledná částka bude v rozmezí 700 – 4 900 Kč / m².

 • 700 – 1 400 Kč/m² na zateplení fasády
 • 2 200 – 4 900 Kč /m² na výplně otvorů (okna a dveře)
 • 3 500 Kč/m² na eliminaci tepelných mostů u stávajících balkonů a lodžií dle podlahové plochy balkonu / lodžie
 • 1 500 Kč /m² na stínící techniku (například venkovní žaluzie)
 • 50 000 Kč na projekt

Přesná výše závisí na velikosti zateplované plochy a na dosažených energetických úsporách budovy – tedy i na kvalitě provedených opatření. Dotaci lze uplatnit u budov, které mají vydané stavební povolení dříve, než 1. 7. 2013.

Po celou dobu budeme vaším jediným partnerem, a to včetně výběru a zpracování správného dotačního titulu.

V případě vašeho zájmu nás můžete kontaktovat na emailové adrese:
obchod@masopust-stavby.cz

a nebo na tel.čísle: +420 602 850 114

Projektování a příprava

 

Zhodnotíme stávající stav budovy a po celkové obhlídce domu navrhneme nejvhodnější technické řešení, naplánujeme všechny práce a zvolíme nejlepší možnost financování včetně využití dotací.

Každý projekt je individuální, proto preferujeme osobní jednání od samého začátku. 

Doporučíme vhodnou projekční kancelář a budeme vašimi partnery po celou dobu trvání projektu.

Realizace

 • Zajistíme projektovou dokumentaci
 • Získáme stavební povolení
 • Kompletně zrealizujeme všechny práce
 • Uklidíme po sobě uvnitř i okolo domu
 • Po realizaci zajistíme kolaudaci

Potřebuji pouze dílčí opravu

 

Pro veškeré práce spojené s opravami a přestavbami disponujeme potřebnými oprávněními, všechny opravy a přestavby jsou samozřejmě prováděny odborně vyškolenými profesionály. Potřebujete-li pro svůj objekt zajistit dílčí opravu či přestavbu, rádi vám předložíme naší výhodnou cenovou nabídku.

Stavebně technický průzkum

 

Stavbu musíte pořádně promyslet. Bez supervizora na vás všude čekají pasti. Pomůžeme vám se v procesu zorientovat. Výstupem pro vás může být rada, pracovní nákres, nebo stavební projekt, na který mohou navázat naše další práce, například položkový rozpočet, abyste věděli, kolik budete muset do objektu reálně investovat.

Stavebně technický průzkum zahrnuje:

 • Ověřování skladeb konstrukcí (střechy, fasády, terasy, spodní stavby apod.)
 • Vlhkost a zasolení zdiva (odběr vzorků a laboratorní rozbor)
 • Zjišťování přítomnosti azbestu ve stavbách (odběr vzorků a laboratorní rozbor)
 • Kamerové zkoušky (komíny, potrubí apod.)
 • Kopané sondy (ověřování hloubky založení objektu)
 • Průzkumy dřevěných konstrukcí, měření vlhkosti dřevěných prvků, odběry vzorků a mykologické rozbory
 • Výtažné a odtrhové zkoušky pro ověření únosnosti podkladu pro zateplovací systém.
 • V rámci zkoušek materiálů a stavebních hmot spolupracujeme s akreditovanou zkušební laboratoří

Potřebujete poradit?

Máte zájem o naše služby nebo se chcete jen na něco zeptat? Napište nám.

Naše projekty – případové studie

Revitalizace bytového domu v Lomnici nad Popelkou, ul. Karla Čapka

Revitalizace bytového domu v Turnově

Revitalizace bytového domu v Mašově – zateplení fasády, výměna střešní krytiny, nadkrokevní zeteplení střechy PIR izolací , odvodnění a sanace

Zateplení fasády a výměna oken na školce v Rovensku pod Troskami

Vytváříme lepší prostor pro život

Neváhejte nás kontaktovat k domluvení nezávazné schůzky.

Nejčastější dotazy

Jak dlouho trvá proces zateplení?

Udělat kompletní zateplení fasády, rekonstrukci balkónů, zateplení půdy, zateplení sklepů trvá 2 – 5 měsíců. Samozřejmě záleží na velikosti a složitosti domu, druhu zateplovacího systému a jeho dostupnosti.

Jaký typ izolace je nejlepší pro můj dům?

Materiály vhodné k zateplení domu jsou pěnové polystyrény a minerální vaty.

Do kategorie pěnových materiálů spadá pěnový polystyrén, šedý polystyrén, extrudovaný polystyrén, pěnový polyuretan a pěnové sklo. Nejčastěji používaným druhem izolace je prvně zmiňovaný pěnový polystyrén. Cenově je dobře dostupný a navíc se s ním i dobře pracuje, další výhodou fasádních polystyrénů je jejich tepelný odpor, který umožnuje dosahovat vynikajících výsledků při snižování energetické náročnosti budovy. K jeho negativním vlastnostem však patří menší odolnost vůči vlhkosti a tlaku, ovšem tyto vlastnosti výborně doplňuje extrudovaný polystyrén, který se hodí do všech exponovaných míst namáhaných tlakem a vlhkostí.

Mezi minerální materiály najdeme skelnou, kamenou vlnu a dřevovláknité desky. Skelná vlna, která se používá především k zateplení fasád, střech, půdních a sklepních prostorů.

Je vysoce nasákavá, a tak se nedoporučuje k použití do vlhkých míst. Nespornou výhodnou minerálních vln je její nehořlavost a nízký difůzní odpor.

Proto se navrhuje v oblasti, kde je potřeba řešit požárně otevřené plochy v návaznosti na legislativu o požární bezpečnosti nebo je potřeba navrhovat difůzně otevřené konstrukce.

Jaký je potenciální úsporný efekt po zateplení?

Zateplování domu není jen o fasádách, byť zateplení fasády vede k více než 30% úspoře energií. 

Při komplexním zateplení domu, které bude provedeno dle požadavků stanovených v této normě, můžete ušetřit přibližně 75 % energie na vytápění.

Pokud zvolíte možnost kvalitnějšího, takzvaného nízkoenergetického či pasivního standardu, může se tato úspora přiblížit až k 90 % (je však třeba myslet na to, že ne vždy je takovéto zateplení vhodné – například u starých domů není tato varianta žádoucí a plně postačí standardní verze zateplení).

Jaké povolení nebo stavební práce budou potřeba?

Záleží jak velkého rozsahu oprava či rekonstrukce domu je. Pokud budete zasahovat do nosné konstrukce a měnit podkroví a tím podmínky pro požární bezpečnost nebo výměra domu přesáhne 150 m² určitě budete stavební povolení potřebovat. U domu, kde výměra splňuje podmínky ohlášení bude postačovat ohlášení.

Které materiály jsou nejúčinnější a ekologicky šetrné?

Ve výběru materiálu pro zateplení domu může hrát velkou roli také jeho ekologická šetrnost. Stavební materiál s nízkými dopady za životní prostředí, by měl být vyrobený z ekologicky nezávadných surovin a měl by být také dobře recyklovatelný. Obě tyto podmínky splňuje mimo jiné i minerální vlna.

Minerální vlna je vyrobena z běžně dostupného čediče nebo dalších vyvřelých hornin. Výroba minerální vlny se vyznačuje jen velmi nízkým podílem odpadů, zbytky při výrobě minerální vlny lze snadno opět roztavit a přeměnit na finální produkt. Díky tomu můžeme minerální vlnu zařadit mezi ekologicky šetrnější materiály.

Jedinou nevýhodou tohoto materiálu tak zůstává vyšší podíl šedé energie. Ten je ale srovnatelný i s dalšími stavebními materiály s výjimkou těch opravdu přírodních.

Jak se mohu podílet na programu dotací nebo státních podpor pro zateplení?

Žádat o dotace mohou vlastníci rodinných domů, ale i majitelé bytových domů, tedy družstva a společenství vlastníků bytů, města a obce nebo firmy. Dotovat se budou jen úpravy domů k trvalému bydlení, takže nelze získat příspěvek třeba na výměnu kotle na chatě či chalupě.

Na žádosti by mělo být jméno toho, kdo je vedený jako majitel nemovitosti, neboť ten jediný může peníze dostat. Musí se na něj navíc vztahovat zákon o dani z nemovitosti a dalších 15 let musí rodinný či bytový dům užívat k bydlení. A také nesmí dlužit žádné peníze státu, obci či zdravotní pojišťovně, například na daních, pojistném a podobně.

Formulář žádosti o dotace na zateplení najdete na webu Nová zelená úsporám.

Jaké jsou možnosti financování pro zateplení?

V tom případě určitě oceníte dotační program Nová zelená úsporám, který motivuje k šetrnějšímu a energeticky nenáročnému bydlení. O finanční podporu můžete žádat na zateplení obvodových stěn, střechy, podlah i stropů, a to včetně konstrukce zimní zahrady. Dotace ale můžete získat také na výměnu dveří, oken a na instalaci venkovní stínící techniky, tedy rolety a žaluzie.

Kolik vám z toho stát proplatí? Ve finále můžete získat až 50 % celkových přímých realizačních výdajů, maximální suma je ale limitována částkou 650 000 Kč. Vyplacená dotace se počítá z velikosti zateplované plochy a dosažených energetických parametrů budovy. Jednoduše platí, že čím víc a čím líp dům zateplíte, tím vyšší bude příspěvek.

Prvně zvažte, jestli můžete o podporu žádat. S tím vám pomůže dokument, ve kterém najdete podmínky pro žadatele programu Nová zelená úsporám. Velkou výhodou pro získání dotace je realizace větších opatření a taky jejich kombinace. Ale pozor, finanční podporu získáte až po uskutečnění rekonstrukce, a to po dodání veškerého vyúčtování z projektu.

Jaké jsou možnosti izolace střechy a podlahy?

Zvoleným tepelně izolačním materiálem pro izolaci střechy je pěnový polyuretan. Pěnový polyuretan má nejlepší tepelně-izolační vlastnosti ze všech používaných materiálů a již při relativně malých tloušťkách izolační vrstvy lze vyhovět současným požadavkům na zateplení šikmých střech. Polyuretan však nabízí velkorysá řešení i do budoucna.

Zateplení podlahy u novostaveb vyžaduje legislativa. Kromě splnění zákonné povinnosti vám taková izolace sníží náklady na energie a zefektivní vytápění podlahovým topením. Pokud navíc bydlíte ve vícepatrovém domě, slibuje izolace i tlumení hluku, který se šíří z vrchního poschodí do spodního.

K zateplení podlahy se nejčastěji používá pěnový polystyren, šedý pěnový polystyren (s přídavkem grafitu pro ještě lepší tepelnou izolaci) a minerální vata.

Případová studie

Úspory energií za vytápění jsou u většiny majitelů domů a bytů bezpochyby hlavním motivem, proč se rozhodnou pro zateplení budovy. Je-li zateplení provedeno kvalitně, lze jím ušetřit až 50 % nákladů na vytápění. V kombinaci s dalšími energeticky úspornými opatřeními, jako je výměna oken či změna zdroje vytápění, i mnohem více. Tím spíše bydlíte-li ve starší zástavbě z minulého století.

Úspěch zateplení bytových domů je někdy zcela zbytečně podkopán již v samotném začátku tím, že se vlastníci bytů nedokáží v rámci SVJ dohodnout na tom, k jakému výsledku chtějí dojít. Jak tomu předejít a zajistit, aby nakonec byli všichni spokojeni?

Obvykle na začátku celého příběhu stojí pár aktivních jedinců, kterým není osud jejich bytového domu lhostejný v reakci na stav obvodového pláště a s tím související náklady na vytápění, postupná degradace nosných částí krovu nebo střechy, havarijní stav balkónů, stav spodní stavby budovy atp.

Pro úspěch zateplení a revitalizace je shoda na schůzi SVJ zcela klíčová. Velkou roli hraje osazenstvo bytového domu, zdali v něm žijí převážně ekonomicky aktivní lidé, lidé seniorního věku, majitelé bytů, pronajímatelé nebo dědicové bytových jednotek.

Při hledání realizační firmy je dobré si vyhledat dostupné informace o konkrétní společnosti, reference a podívat se na realizace staveb. Dalším řešením je oslovit různé firmy z oboru a porovnat jejich nabídky. Zběhlejší představenstvo SVJ si před samotným oslovením stavebních firem nechá vypracovat nezávislý stavebně-technický průzkum budovy.

Nikdy nelze odpovědně pracovat naslepo, na dálku bez znalosti konkrétního stavu, proto vybraný odborník na místě nezávisle posoudí stav domu, označí problémové oblasti, vypracuje vlastní studii a představí celkový odhad nákladů na stavbu. Pozornost je věnována zejména finanční stránce zateplení, dotacím a časovému odhadu realizace. Jsou diskutována také případná omezení.

Potenciálně vhodná studie je představena na SVJ schůzi a záleží, zdali úspěšně projde hlasováním. Přijatý návrh znamená začátek jednání se stavební firmou, přípravy projektové dokumentace, rozpočtu a podkladů pro čerpání dotačních titulů. Dále se zpracovává harmonogram prací a návrh SoD.

Dalším úkolem je dohodnout se na společném financování stavby a termínu zahájení stavebních prací.

Po zdárném dokončení všech činností následuje kompletace dokumentace a předání stavby do užívání investora. Je-li projekt financován s podporou dotačních titulů, dochází k uzavření projektu a předkládá se žádost o proplacení dotace.

Kvalitní a dobře provedená revitalizace bytových domů vám poskytne optimální tepelné podmínky po celý rok. Provedeme vás krok za krokem vstříc správnému zateplení. Poradíme, jaký materiál vybrat, na co si dát pozor a jak při zateplování postupovat. Pokud uvažujete o dotaci na zateplení, nepodceňte výběr vhodného izolačního materiálu. Neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme vám při vašem rozhodování.

 

Kontakt

Obraťte se na nás, pokud potřebujete rekonstruovat či zateplovat. Napište si o spolupráci s profesionální stavební firmou.

Telefon

+420 602 850 114

Sídlo společnosti:

MASOPUST STAVBY spol. s r.o.
Ploukonice 40, 511 01 Turnov

IČ: 28804520 DIČ: CZ28804520

 

Příprava nabídek, rozpočty

Václav Masopust, DiS.

+420 602 850 114

Stavbyvedoucí

Petr Masopust

+420 602 338 147

Zateplíme váš bytový dům

Posouzením vašeho objektu od nás získáte představu o způsobu zateplení a jeho nákladech.

Obchodní informace:

MASOPUST STAVBY spol. s r.o.
IČO: 28804520
DIČ: CZ 28804520

Web společnosti: masopust-stavby.cz

Registrace: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28311 

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Nezávazná poptávka

Počet bytových jednotek v domě